REGISTR OZNÁMENÍ

RORegistr informací zveřejňovaných podle zákona 159/2006 Sbírky o střetu zájmů

Zákon 159/2006 Sb.

Upravuje následující skutečnosti:

a) povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit,

b) povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má,

c) omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi,

d) odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem, včetně sankcí, které lze veřejnému funkcionáři za porušení těchto povinností uložit.

Na těchto stránkách najdete povině zveřejňované informace v registru podle požadavků výše uvedeného zákona. Pro přístup k informacím zveřejněným o konkrétní osobě si nejdříve musíte zažádat pomocí níže uveřejněného kontaktního formuláře. Po zpracovnání žádosti obdržíte přístupové údaje do registru, které vám umožní se na požadované zveřejňované informace podívat.

NÁZEV OBCE (vyžadováno)

KONTAKTNÍ OSOBA (vyžadováno)

ADRESA (vyžadováno)

TELEFON (vyžadováno)

VÁŠ E-MAIL (vyžadováno)

OPIŠTE VYGENEROVANÝ KÓD:
captcha

V souvislosti s charakterem povině zveřejňovaných informací vás tímto upozorňujeme především na §23 – 25 o přestupcích a sankcích za zneužití nebo neoprávněné použití zveřejňovaných informací.